KB billede

 

Badmintonklubberne i Randers og omegn har i foråret 2014 indledt samarbejdet ”Kronjylland Badminton” for at styrke badmintonsporten i området. 

Formålet er, at forbedre de sportslige tilbud til både bredden og talenterne indenfor ungdomsbadminton ved at slå kræfterne sammen på udvalgte områder. 

Samarbejdet indebærer etablering af fælles talenttræninger, fælles holdturneringshold og fælles trænerudvikling foruden fælles stævneafvikling. 

De deltagende klubber er alle lokalt funderede og repræsenterer en meget stor del af de mange engagerede ungdomsspillere og forældre der er i Randers Kommune. Netop den bevarelse og helst en forstærkning af de deltagende klubber, er et helt centralt punkt i filosofien bag samarbejdet, der på alle måder er ligeværdigt, hvor den enkelte klub bidrager med de spillere der er egnede til de fælles aktiviteter. Alle spillere vurderes dog mht. engagement, vilje og spillemæssige potentiale forud for optagelse på de fælles talenttræninger. 

Trænerudvikling er også en del af Kronjylland Badminton og gennem deltagelse i talenttræningerne samt en række årlige træningssamlinger får den enkelte klubs trænere indblik i metoderne der anvendes, spillernes individuelle udvikling og inspiration til fortsat udvikling til gavn for de deltagende klubber.


 Anbefalede stævner i Randers området arrangeret af Kronjylland Badminton:

 

  • Kronjylland Badminton Stævne den 10-11 oktober 2015
    • U9D, U11AB, U13MA, U15MA, U17MA, U19MA